Contributia la Fondul de mediu datorata de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii si acumulatori portabili incepand cu data de 1 ianuarie 2017

Materialul face o prezentare a contribuției datorate la Fondul de mediu de catre operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii si acumulatori portabili, având în vedere dispozitiile art. 9 lit. x) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, ale Ordinului ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2413/2016 si ale HG. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori.