Contributia la Fondul de mediu – deseuri de ambalaje

Materialul face o prezentare a contribuției datorate la Fondul de mediu pentru deseurile de ambalaje, având în vedere dispozitiile art. 9 lit. d) din OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, ale Ordinului ministrului mediului, apelor si pădurilor nr. 2413/2016 si ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.