Cuantumul salariului mediu brut pe anul 2017 si cuantumul ajutorului de deces

Prin Legea nr. 7/16.02.2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, precum si cuantumul ajutorului de deces se majoreaza la 3.131 lei.