Departamentul Analiză Economică

Efectuează analize economico-financiare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, ca bază a deciziei strategice a clientului.

Servicii oferite

  • Realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi performanţelor financiare: analiza structurii financiare, analiza echilibrului financiar, analiza performanţelor economico-financiare, analiza rentabilităţii, analiza fluxurilor financiare;
  • Asistenţă privind prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor financiare;
  • Consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru, etc;
  • Realizarea studiilor de fezabilitate ca element premergător al deciziei de investiţie;
  • Realizarea planurilor de afaceri ca document de fundamentare şi control a procesului investiţional;
  • Previziunea situaţiilor financiare în cadrul elaborării documentaţiei pentru creditele de investiţii, precum şi pentru creditele de capital de lucru;
  • Elaborarea de studii de piata.

Pentru resurse şi noutăţi din domeniu, accesaţi serviciul InfoLEX.