Departamentul Audit

Realizează auditul şi certificarea situaţiilor financiare în conformitate cu standardele din domeniu, inclusiv pentru implementarea finanţărilor nerambursabile din fonduri comunitare.

Servicii oferite

 • Servicii de audit situaţii financiare (inclusiv situaţii financiare întocmite în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS);
 • Servicii de audit situaţii financiare consolidate;
 • Audituri ale componentelor individuale ale situaţiilor financiare şi ale elementelor specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situaţii financiare;
 • Misiuni de revizuire a situaţiilor financiare;
 • Misiuni de efectuare a procedurilor convenite privind informaţiile financiare;
 • Audit fonduri europene nerambursabile (POCU, POR, POC, PNDR, etc.)
 • Servicii de audit intern;

Responsabil departament

 • Simona Petrescu – Senior Tax Consultant (simona@profcons.ro)

  Experienţă şi calificări:

  • Expert contabil
  • Auditor
  • Consultant fiscal
  • 28 ani de activitate, din care 6 ani în cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Dolj, în calitate de Inspector

Pentru resurse şi noutăţi din domeniu, accesaţi serviciul InfoLEX.