Departamentul Impozite şi Taxe – Consultanţă fiscală

Asigură rezolvarea problemelor fiscale şi contabile pe care le întampină clienţii noştri, de la verificarea închiderii corecte a conturilor, determinarea impozitelor şi taxelor şi până la realizarea de studii privind oportunităţile create de legislaţia fiscală şi contabilă.

Servicii oferite

 • Consultanţă sub formă de verificări cu caracter fiscal pentru a stabili în ce măsură calcularea şi vărsarea impozitelor (taxa pe valoarea adăugată, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidenţilor, impozit pe venit pentru care există obligaţia de calcul, reţinere şi virare) s-a efectuat corect şi dacă prevederile legislaţiei fiscale şi contabile au fost respectate în mod riguros;
 • Identificarea şi aplicarea facilităţilor fiscale prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • Asistenţă de specialitate în cazul în care clientul este verificat de organele Ministerului Finanţelor Publice;
 • Consultanţă în privinţa stabilirii dreptului de opţiune fiscală în vederea determinării la calcularea şi plata impozitelor de mai sus a celor mai favorabile variante legale;
 • Consultanţă fiscală la problemele relative la procedura fiscală;
 • Furnizarea operativă a celor mai recente modificări ale actelor normative cu caracter fiscal, precum şi a posibilităţilor de valorificare a acestor informaţii şi de adaptare la schimbările legislative intervenite;
 • Asistentă la intocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai adecvate;
 • Studii şi analize privind oportunităţile create de legislaţia fiscală şi contabilă;
 • Consultanţă în fiscalitatea internaţională şi în aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state;
 • Consultanţă privind reglementările pentru activităţile de import şi export;
 • Consultanţă în domeniul aplicării Standardelor Internaţionale de Raportate Financiară;
 • Participarea la redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Întocmire și actualizare a dosarului prețurilor de transfer.

Departamentul Impozite şi Taxe asigură serviciile prezentate mai sus şi prin deplasarea lunară la sediul clientului a unor echipe formate din specialişti: consultanţi fiscali, experţi contabili şi consilieri juridici, întocmindu-se lunar un raport de activitate detaliat pe fiecare tip de problemă împreună cu recomandările aferente.

Responsabil departament

 • Lorena Iliescu – Senior Tax Consultant (lorena@profcons.ro)

  Experienţă şi calificări:

  • Consultant fiscal
  • Expert contabil
  • Auditor stagiar
  • Evaluator CECCAR
  • 22 ani de activitate, din care 7 ani în cadrul Direcţiei Finanţelor Publice Dolj, în calitate de Inspector şi Şef Serviciu Control Fiscal

Pentru resurse şi noutăţi din domeniu, accesaţi serviciul InfoLEX.