Întocmirea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar 2016

Materialul contine informatii privind:
I. Categorii de entitati raportoare
II. Categorii de entitati supuse obligatiei de auditare a situaţiilor financiare anuale
III. Publicitatea situatiilor financiare
IV. Raportarea anuala depusa de persoanele juridice aflate in lichidare
V. Depunerea declaratiei de catre entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare