Modificări legea societăților și legea contabilității

Temei legal: Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea și completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației