Modificari privind Reglementarile contabile privind situatiile financiare si pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

Prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 166/2017 (publicat în Monitorul Oficial nr. 86/31.01.2017) au fost aduse modificari urmatoarelor acte normative:
1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 – Reglementări contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
2. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 – Reglementări contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial