Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2017

Potrivit Ordinului ministrului Finanțelor Publice nr. 895 din 16.06.2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, operatorii economici care aplică OMFP nr. 1802/2014 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei, au obligația de a depune raportări contabile la 30.06.2017 până la data de de 16 august 2017.