CONTABIL în CRAIOVA

CERINTE:
• Studii economice superioare;
• Experiența în contabilitate de minim 3 ani;
• Experiența de operare în programul Petrescu sau alte programe de contabilitate similare;
• Cunostiinte de fiscalitate de nivel mediu;
• Abilitate de utilizare a computerului;
• Persoană atenta, meticuloasa, rapida, cu simtul răspunderii;
• Bune abilități de comunicare, capacitate de organizare, planificare și prioritizare.

BENEFICII:
• Salariu motivant, tichete de masa si bonusuri;
• Posibilitate de avansare;
• Mediu de lucru placut.

DESCRIEREA JOBULUI
• Primeste documentele primare de înregistrat in contabilitate, verificand ca acestea sa fie legal intocmite, corecte si la termenele stabilite prin graficul privind circuitul documentelor;
• Coordoneaza cu privire la intocmirea documentelor primare;
• Urmareste ca documentele primare si centralizatoare in baza carora se inregistreaza operatiunile in contabilitate sa cuprinda toate elementele necesare determinarii exacte a operatiunii consemnate;
• Operarea documentelor financiar contabile in contabilitate/verificarea inregistrarilor documentelor financiar-contabile in contabilitate;
• Efectuarea inchiderilor lunare;
• Intocmirea documentelor contabile (balanta de verificare, registru jurnal, jurnale de TVA, carte mare etc);
• Calcularea impozitului pe profit/venit; completarea registrului de evidenta fiscala;
• Completarea registrului inventar;
• Intocmirea si depunerea la termenul legal a declaratiilor fiscale;
• Calcularea salariilor si intocmirea statelor si a declaratiilor fiscal privind salariile;
• Intocmirea raportarii contabile la 30 iunie si a situatiilor financiare anuale;
• Comunicarea obligatiilor fiscal de plata in termenele legale de plata;
• Comunicarea periodica a indicatorilor de gestiune a societatii.