Situatii financiare anul 2017, entitati raportoare si obligatia de auditare

Temei legal:
Ordin (MFP) nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
Ordin (MFP) nr. 470/2018 din 11 ianuarie 2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. (abrogă Ordinul MFP nr. 166/2017)