Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2018

Temei legal: Ordinul MFP nr. 2531 din 11.07.2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile